شماره حساب بخش کنسولی س . ج . ا.ا - مادرید

 شماره حساب بخش کنسولی

سفارت جمهوری اسلامی ایران  اسپانیا - مادرید

        BANKIA

   IBAN : ES36 - 2038 - 1794 - 8060 - 0062 - 3772

ایمیل بخش کنسولی 

Consuladoiran@gmail.com  

 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر