هزینه تعرفه های کنسولی

هزينه هاي امورگذرنامه

 

1

  صدور و تعویض  گذرنامه

100

2

  صدور گذرنامه افراد زیر ۱۸ سال تمام

50

3

  تغییر محل اقامت

18

4

  درج مهر اجازه خروج مشمولین برای بار اول

48

5

  درج مهر اجازه خروج مشمولین برای بار دوم و بعد از آن

18

6

  صدور گذرنامه مفقوده  ( المثنی  ) یا مخدوشه و آبدیده

150

7

  استعلام آخرین خروج

18

8

  انجام مکاتبات جهت اخذ مجوز خروج برای عابرین غیر مجاز

35

9

  صدور گذرنامه عابرین غیر مجاز

 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هزينه هاي امور سجلي

 

ردیف

تعرفه هزينه هاي امور سجلي (وقايع اربعه)

€  يورو

1

 صدور شناسنامه

20

2

تعويض شناسنامه

20

3

صدور نخستين شناسنامه المثني

35

4

صدور دومین شناسنامه المثني

75

5

تغيير نام و نام خانوادگي

41

6

حل اختلاف سند سجلي

41

7

تائید عکس اتباع ایرانی ( هر قطعه )

2

8

الصاق عکس

10

9

صدورگواهي تجرد

12

10

صدور اولین کارت شناسائي ملي

20

11

صدور المثنی کارت شناسائي ملي

40

12

صدور اجازه ازدواج اتباع ذکور ايران درخارج ازکشور

12

13

صدورپروانه زناشوئي

24

14

ثبت ازدواج

18

15

ثبت طلاق در شرايط حضور زوجين

41

16

ثبت طلاق يکطرفه ( بدون استعلام مرکز )

53

17

ثبت طلاق يکطرفه  ( با مجوز مرکز )

96

18

اخذ آثار انگشتان در محل نمايندگي

18

19

درخواست  صدور گواهي عدم سوءپيشينه

18

20

ترجمه شناسنامه ( صفحه اول )

12

21

صدور گواهی تاهل ( و یا ترجمه کامل شناسنامه )

22

22

ثبت و تصديق وصيتنامه

24

23

تحرير ،تنظيم  و تصدیق صورت مجلس ( بدون بار مالي )

24

24

تحرير ، تنظيم  و تصدیق صورت مجلس ( با بار مالي )

144

25

تائید و ترجمه گواهی ولادت ( درج مهر اصالت  ) در صورت عدم صدور شناسنامه در نمایندگی

18

26

نصب قیم یا امین موقت

24

27

صدور انواع گواهی ( نسبت ، تابعیت، اقامت و غیره ) برای افراد حقیقی و بدون بار مالی

13

28

اضافه کردن نام فرزند خارجی در شناسنامه ایرانی مادر

6

 

هزینه خدمات امور تابعیت

 

ردیف

تعرفه هزينه هاي مربوط به بخش تابعيت

€  يورو

1

اظهارنامه بقاء به تابعيت پدر

18

2

سند بقاء به تابعيت پدر

35

3

اظهاريه تحصيل تابعيت

25

4

سند تابعيت ( به ازای هر همراه 100 یورو )

48

5

اظهاريه قبول تابعيت سابق زوج ياپدر

19

6

موافقت نامه قبول تابعيت سابق زوج يا پدر

35

7

درخواست بازگشت به تابعیت اصلی ( بانوان )

19

8

موافقتنامه رجوع به تابعيت اصلي ( بانوان )

25

9

درخواست بازگشت به تابعيت اصلي ايراني( بانوان )

14

10

موافقتنامه بازگشت به تابعيت اصلي ايراني  ( بانوان )

19

11

درخواست  اختيار تابعيت زوج

25

12

موافقتنامه اختيار تابعيت زوج

41

13

تقاضانامه خروج از تابعيت

47

14

سند خروج از تابعيت ( به ازای هر همراه 100 یورو ) 

241

15

درخواست بازگشت به تابعيت جمهوري اسلامي ايران

14

16

سند بازگشت به تابعيت جمهوري اسلامي ايران

36

17

سند شناسائي تابعيت خارجي

241

 

هزینه تأیید اسناد تجاری

 

ردیف

تعرفه هزينه مربوط به تآييد اسناد و مدارک تجاري

€  يورو

1

تصديق امضاء و مهر دواير دولتی و نمایندگی های جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور

18

2

تصديق امضاء و مهر مقامات رسمي و دواير دولتي خارجي

24

3

تصديق اعتبار و سرمايه شرکت ها و ترازنامه، اساس نامه، روزنامه رسمي و آگهي ها، سرمايه شرکت، صورت جلسات مجمع عمومي، گواهي سهام و سهم الشرکه شرکاء و تصديق شرکت نامه

54

4

تصديق اعتبار و سرمايه بازرگانان درصورت ارائه مدارک کافي کارت بازرگاني، گواهي هاي سرمايه، گواهي مربوطه به مالکيت بازرگاني

54

5

تصديق معرفي نامه نمايندگان شرکت ها

54

6

تصديق صورتحساب فروش کالا :

تا مبلغ 5000000 ريال معادل از 1 تا 152  يورو

از 5000001 تا مبلغ 50000000 ريال معادل از 153 تا 1516 يورو

از 50000001 تا مبلغ 250000000 ريال معادل از 1517 تا 7576 يورو

از 250000001 تا مبلغ 500000000 ريال معادل از 7577 تا 15152 يورو

از 500000001 تا مبلغ 2500000000 ريال معادل از 15153 تا 75758 يورو

از 2500000001 ريال به بالا معادل از 75759 يورو به بالا

درصورت عدم ذکر بهاء

برای هرگونه تصدیق ،  در صورت عدم ذکر بها و یا عدم ارائه صورتحساب حداکثر تعرفه های مندرج در بندهای مزبور اخذ می شود.

 

18

60

107

216

420

840

 

7

تصديق گواهي مبداء ويا مقصد کالا :

 

تا مبلغ 5000000 ريال معادل از 1 تا 152  يورو

از 5000001 تا مبلغ 50000000 ريال معادل از 153 تا 1516 يورو

از 50000001 تا مبلغ 250000000 ريال معادل از 1517 تا 7576 يورو

از 250000001 تا مبلغ 500000000 ريال معادل از 7577 تا 15152 يورو

از 500000001 تا مبلغ 2500000000 ريال معادل از 15153 تا 75758 يورو

از 2500000001 ريال به بالا معادل از 75759 يورو به بالا

 

 

درصورت عدم ذکر بهاء

برای هرگونه تصدیق ،  در صورت عدم ذکر بها و یا عدم ارائه صورتحساب حداکثر تعرفه های مندرج در بندهای مزبور اخذ می شود.

 

 

18

60

107

216

420

840

 

792

 

 

هزينه متعلق به اسناد غير تجاري (تصديق امضاء و وکالتنامه)

 

ردیف

تعرفه هزينه متعلق به اسناد غير تجاري (تصديق امضاء و وکالتنامه)

€  يورو

1

تصدیق انواع  اقرارنامه

18

2

تصديق امضا و مهر دوائر دولتی و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور

18

3

تصدیق امضا و مهر مقامات رسمی و دوائر دولتی خارجی

24

4

تصديق امضا  اشخاص متفرقه (اتباع جمهوري اسلامي ايران)

12

5

تصديق امضاء ذيل وکالتنامه براي نقل و انتقال  ( فروش ) اموال غيرمنقول

132

6

تصديق امضاء ذيل وکالتنامه براي نقل و انتقال  ( فروش ) اموال منقول

26

7

تصديق امضاء ذيل وکالتنامه براي ساير موارد مانند:  خرید اموال -دريافت مستمريی یا حقوق بازنشستگي، اموراداري، بانکي و قضائي و غیره

13

8

صدور گواهی فوت ( در صورت ثبت فوت ) هر برگ

7

9 

 بابت تائید صفحه های بعدی و رونوشت اسناد و مدارک مندرج در بند های 57 تا 70 ( هر صفحه )

10% تعرفه تعیین شده برای هر بند

 

10

حق الزحمه ترجمه اوراق توسط نمایندگی ها (هرصفحه )  ( هر صفحه  25 سطر و هر سطر 15 کلمه ) - کمتر از 15 سطر 50% يک صفحه کامل  محاسبه می گردد.

30

11

انجام مکاتبات جهت اخذ مجوز برای صدور خروجی مشمولین

30

12

انجام مکاتبات جهت اخذ مجوز برای صدور خروجی برای عابرین غیر مجاز

35

13

کپي برابر اصل کردن هربرگ (هر مهر و امضاء) در صورت درخواست شخصی افراد

12

 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر