سفير

 

اطلاعات فردی

نام : محمدحسن

نام خانوادگی : فدائی فرد

تاریخ تولد : 1332/20/01

وضعیت خانوادگی : متاهل و دارای سه فرزند

 

تحصیلات :

کارشناسی علوم کامپیوتر از دانشگاه ایالتی نیویورک ژوئن 1976

کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر از دانشگاه ایالتی نیویورک ژانویه 1978

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه ایالتی نیویورک ژوئن 1979

 

زبان خارجی :

انگلیسی , اسپانیولی و فرانسوی ( در حد آشنائی)

 

سوابق کاری :

سرپرست کنسولگری جمهوری اسلامی ایران –نیویورک 1359-1358

کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران –کاراکاس 1360-1359

کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران –اتاوا 1363-1360

سفیر جمهوری اسلامی ایران –هاوانا 1367-1363

رئیس اداره دوم غرب اروپا 1369-1367

مدیرکل آمریکا 1374-1369

مدیرکل اموراجتماعی بین المللی 1378-1374

سفیر و معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد –نیویورک 1382-1378

مدیرکل آمریکا 1385-1382

سفیر جمهوری اسلامی ایران –زاگرب 1388-1385

کارشناس ارشد حوزه وزیر 1389-1388

دستیار طرح وبرنامه معاونت آمریکا 1390-1389

دستیار طرح و برنامه معاونت اروپا –آمریکا 1391-1390

مدیرکل شمال و شرق اروپا 1392 اسفند -1391

سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران –مادرید 1393

 

 

 

 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر