تماس با ما

آدرس :

C/JEREZ/NO.5/28016/MADRID - ESPANA

کدپستی :

کد کشور و محل : 0034

تلفن نمایندگی : 116-113-913450112

بخش کنسولی 116 -113-913450112

آدرس سایت : madrid.mfa.ir

ایمیل سفارت: embajadadeiran@gmail.com

ایمیل بخش کنسولی: consuladoiran@gmail.com 

ایمیل بخش اقتصادی:   economic@iranembassy.es   /   mad.economic@mfa.gov.ir 

ایمیل بخش مطبوعاتی: prensaembajadairan@gmail.com

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر